Produkter

Ahlborn WinControl Software

Kategori:

Ahlborn WinControl software fås i 2 varianter:

– AMR WinControl
– RMT WinControl (“read-only” version af AMR WinControl)

 

AMR WinControl:

Software til indsamling, visning og behandling af målt data fra ALMEMO dataloggere.
Praktisk programmering og betjening af enhederne.
Grafisk visning, matematisk bearbejdning og målerapport udskrivning af aktuelle og gemte data.
Egnet til korte sessioner, langtidsmålinger, eksport til Excel regneark, kontrol af soft- og hardware ved hjælp af OPC, overvågning mm.

Se faneblad “AMR WinControl” for at se AMR WinControl software versioner.
Se faneblad “AMR options & add-on“, for AMR WinControl software tilbygningsmuligheder.

 

RMT WinControl:

Software er en “read-only” software, baseret på “remote” procesovervågning.
RMT kan logge sig på en eksisterende version af AMR Wincontrol, og derved hente data over f.eks. netværk uden at skulle afbryde eksisterende målinger.

Se faneblad “RMT WinControl” for at se RMT WinControl software versioner.
Se faneblad “RMT options & add-on“, for RMT WinControl software tilbygningsmuligheder.

 For mere information kontakt os på tlf. 75522020 eller se vores online katalog på hjemmesiden.

AMR WinControl:

Software versioner 

SW5600WC1- LIGHT: Til 1 instrument og 20 målekanaler.
SW5600WC2 – STANDART: Til et ubegrænset antal instrumenter og målekanaler.
SW5600WC3 – PROFI: Til et ubegrænset antal målepunkter og instrumenter.

Følgende software optioner inkluderet:
SW5600WCO1 – Netværk (til adressering af flere ALMEMO enheder)
SW5600WCO2 – Automatisk generering af målte datafiler (daglige filer / ugentlige filer)
SW5600WCO5 – Alarmfunktion (alarmregistrering, udgang til ALMEMO relæer og start af andre applikationer)
SW5600WCO10 – Udvidede evalueringsfunktioner
SW5600WCO11 – Hurtig scanning af målte værdier for V7-enheder (op til 1000 målinger i sekundet online)
SW5600WCO12 – PIMEX Player: kombineret visning af målte værdier og videovisning

SW5600WC4 – SERVER: Til et ubegrænset antal målepunkter og enheder, med en integreret dataserver (samtidig adgang fra op til 200 RMT WinControl-brugere).
Transmission af måledata til eksterne systemer som LINUX, UNIC, Windows CE mm.
Alle software optioner inkluderet (ikke add-ons).

Se mere om AMR optioner og add-ons i fanebladet “AMR optioner og add-on“.

AMR WinControl software opdatering:

SW5600WCU3   Opdatering af ældre software softwareversion til ny version.
SW5600WCU4 Opdatering af software af nyere dato til ny version.

Ekstra licenser til SW5600WC1 og SW5600WC2.

SW5600WC1-L2 2 ekstra software licenser til SW5600WC1, så i alt 3 PC’er kan køre samme software.
SW5600WC2-L2 2 ekstra software licenser til SW5600WC2, så i alt 3 PC’er kan køre samme software.
SW5600HL er en enkelt licens, på en USB dongle, softwaren kan installeres på flere PC’er, men kun bruges hvis donglen er tilkoblet.
Hvis flere USB dongler til én software ønskes, skal det kombineres med ovenstående software licenser.

 

 For mere information kontakt os på tlf. 75522020 eller se vores online katalog på hjemmesiden.

AMR WinControl optioner og add-on moduler

Optioner:
SW5600WCO1 – Netværk (til adressering af flere ALMEMO enheder)
SW5600WCO2 – Automatisk generering af målte datafiler (daglige filer / ugentlige filer)
SW5600WCO5 – Alarmfunktion (alarmregistrering, udgang til ALMEMO relæer og start af andre applikationer)
SW5600WCO8 – Dataserver kan håndtere op til 200 brugere samtidigt få adgang til aktuelle- og gemte måledata, via et TCP netværk (Intranet  / internet). kan være interface til en hver data acquisition- og proceskontrolsystem, transmission af målte data til andre operativsystemer, f.eks. LINUX, WINDOWS CE, UNIX mm.
Skræddersyede løsninger kan implementeres ved hjælp af enkelte ASCII-kommandoer (som bliver dokumenteret), eksekveret via TCP-protokollen. mm.
SW5600WCO9 – Webserver giver et stort udvalg af webserverfunktioner til visning på websider (intranet/internet).
Giver også yderligere funktioner, som udlæsning af AMR WinControl-vinduer med diagrammer, aktuel- og historiske målte dataværdier, enten i tekst eller visuelt direkte på websider. mm.
SW5600WCO10 – Udvidede evalueringsfunktioner
SW5600WCO11 – Hurtig scanning af målte værdier for V7-enheder (op til 1000 målinger i sekundet online)
SW5600WCO12 – PIMEX Player: kombineret visning af målte værdier og videovisning

Add-on moduler:
SW5600WCZM1 –
Termisk komfort og air-condition beregner (iht. DIN 1946, EN ISO 7730)
SW5600WCZM2 –
Adgangskode beskyttelse, er en option er uautoriseret adgang til AMR WinControl ikke muligt.
– Brugeresaktivitet gemmes.
– Adgangsrettigheder kan defineres individuelt pr. bruger eller kan kopieres.
– Godkendelse kan udføres som WinControl-bruger eller Windows-bruger (lokal eller
– Active Directory). Windows-grupper understøttes.
– Alarmbekræftelser kan tildeles entydigt til bestemte brugere.
– Adgangskodebeskyttelsen er minimumskravet til systemvalidering i henhold til FDA 21 CFR Part 11.
SW5600WCZM3 – Testbænk manager (forudsætning: WC3 / WC4 eller WC1 / WC2 + WCO2) 
SW5600WCZM4 – “Software Wizard” til termisk transmittans (U)
SW5600WCZM5 – “Software Wizard” til termisk kvantitet
SW5600WCZM6 – OPC eksport datastyring
SW5600WCZM7 – “SimpleASCII server” system integration SimpleASCII protocol licence med ActiveX-Control.
SW5600WCZM9 – Hukommelsen udlæses automatisk 
SW5600WCZM10 – Automatiseret udskrivning (linjediagrammer, tabeller) (kræver WC3/WC4 eller WC1/WC2 + WCO2)
SW5600WCZM11 – ODBC-Support (eksport til SQL-databaser)
SW5600WCZM12 – Assistent til kalibrering af målesensorer (kræver WC3/WC4)
SW5600WCZM13 – Assistent til kalibrering af klimaskabe (kræver WC3/WC4)
SW5600WCZM14 – PIMEX-recorder: kombineret optagelse af målt værdi og videooptagelse (kræver WC3/WC4)
SW5600WCZM15 – “Software Wizard” til A0/F0 værdi
SW5600WCZM16 – “Software Wizard” til kølemiddel
SW5600WCZM17 – “Software Wizard” til processekvens og sætpunktsgenerator (nødvendig: WC3/WC4)

OCX WinControl er et udvikler add-on modul:

SW5600COCX – Kræver AMR WinControl med WC4.
Er en klientlicens til AMR WinControl-serveren og OCX-udviklerlicens, inkluderet WC8 licens.
Målte værdier fra en WinControl-dataserver kan overføres til egene applikationer fra WinControl-klienten OCX.
Aktuelle værdier og historik for målte værdier kan gennem-scannes.
Ved brug af OCX WinControl forkortes udviklingstiden mærkbart, da det aflaster udvikleren af opgaver, der involverer kommunikation med dataserveren.
OCX kan indarbejdes i enhver applikation, der understøtter OLE (Object Linking og Embedding) (fx MS Excel, Matlab, MS Access, MS SQL Server osv.).
Ethvert programmeringssprog kan bruges, C++, C#, Visual Basic (VB, VBA, VBS), Delphi mm.
Da flere objekter kan bruges samtidigt, kan data fra forskellige dataservere hentes og gemmes.

 For mere information kontakt os på tlf. 75522020 eller se vores online katalog på hjemmesiden.

RMT WinControl:

Software versioner 

SW5600WCR2 – BASIC: Til 1 ALMEMO instrument, og et ubegrænset antal målekanaler.
SW5600WCR3 – PROFESSIONAL: Til 1 ALMEMO datalogger, og et ubegrænset antal målekanaler.
Alle RMT WinControl software options inkluderet.
SW5600WCR4 – WEBSERVER: Til ubegrænset antal ALMEMO instrumenter og kanaler, med indbygget Data server (samtidig tilgang af flere RMT WinControl PC brugere).
Alle software optioner inkluderet (ikke add-ons).

 

Se mere om RMT optioner og add-ons i fanebladet “RMT optioner og add-on“.

RMT WinControl opdatering:

SW5600WCRU Opdater til den seneste softwareversion.

Ud over software licenser er det muligt at købe licens dongler, for enkelte brugere til flere PC’er eller webbaseret licens dongle.

Licens dongler:

SW5600HL er en enkelt licens, på en USB dongle.
Softwaren kan installeres på flere PC’er, men kun bruges hvis donglen er tilkoblet.

 

 For mere information kontakt os på tlf. 75522020 eller se vores online katalog på hjemmesiden.

RMT WinControl optioner og add-on moduler

Optioner:
SW5600WCRO2 – Automatisk generering af målte datafiler (daglige filer / ugentlige filer)
SW5600WCRO3 – Modem understøttelse
SW5600WCRO5 – Alarmfunktion (hændelsesliste, alarm e-mail / SMS, skift af ALMEMO udgangsrelæer)
SW5600WCRO8 – Dataserver kan håndtere op til 200 brugere samtidigt få adgang til aktuelle- og gemte måledata, via et TCP netværk (Intranet  / internet). kan være interface til en hver data acquisition- og proceskontrolsystem, transmission af målte data til andre operativsystemer, f.eks. LINUX, WINDOWS CE, UNIX mm.
Skræddersyede løsninger kan implementeres ved hjælp af enkelte ASCII-kommandoer (som bliver dokumenteret), eksekveret via TCP-protokollen. mm.
SW5600WCRO9 – Webserver giver et stort udvalg af webserverfunktioner til visning på websider (intranet/internet).
Giver også yderligere funktioner, som udlæsning af AMR WinControl-vinduer med diagrammer, aktuel- og historiske målte dataværdier, enten i tekst eller visuelt direkte på websider. mm.
SW5600WCRO10 – Udvidede evalueringsfunktioner se side udvidet evaluering

Add-on moduler:
SW5600WCRZM1 – Termisk og air-condition beregner (iht. DIN 1946, EN ISO 7730)
SW5600WCRZM2 – Adgangskode beskyttelse, er en option er uautoriseret adgang til AMR WinControl ikke muligt.
– Brugeresaktivitet gemmes.
– Adgangsrettigheder kan defineres individuelt pr. bruger eller kan kopieres.
– Godkendelse kan udføres som WinControl-bruger eller Windows-bruger (lokal eller
– Active Directory). Windows-grupper understøttes.
– Alarmbekræftelser kan tildeles entydigt til bestemte brugere.
– Adgangskodebeskyttelsen er minimumskravet til systemvalidering i henhold til FDA 21 CFR Part 11.
SW5600WCRZM3 – Test bænk manager (kræver: WCR3 / WCR4 eller WCR2 + WCRO2)
SW5600WCRZM4 – “Software Wizard” for termisk transmittans (U)
SW5600WCRZM5 – “Software Wizard” for termisk kvantitet
SW5600WCRZM6 – OPC eksport

For mere information kontakt os på tlf. 75522020 eller se vores online katalog på hjemmesiden.

Produkter