Produkter

Toellner TOE 7621

Toellner TOE 7621

4-Quadrant strømforsyning eller 4-quadrant forstærker for generering, levering og optagelse af positive og negative strømme.
Med TOE 7621 får du ikke kun en bipolar spænding- og strøm-source – men også en strøm sink. TOE 7621 kan også bruges som bipolar power forstærker.

Features:
Spænding og strøm mode : CV / CC
Skift inputområde (for spænding) : skift mellem ±5 V / ±10 V
Båndbredde-vælger : 100 kHz / 10 kHz, 1 kHz eller 100 Hz
Variabel Gain : ±10% af den nominelle gain i CV eller CC mode
Variabel DC Offset
Justerbar udgangsimpedans : i CV mode, fra 0 til 0,5 x (Vnominel / Inominel)

“Increased Short Term Load Current” – gælder alle 4 kvadranter. TOE 7621 kan udstyres med optionen TOE 7620/113. Med denne kan der kortvarigt gives 3x den nominelle strøm.

4 Quadrant TOE 7621 Series

 

Båndbredden for “store signaler” er 100 kHz – altså ved fuldspændingssvinget +Umax… -Umax.
-3dB @ 120 – 150 kHz – afhængigt af belastningen.

Båndbredden er større for “små signaler”, f.eks. hvis et lille vekselstrømsignal er overlejret på en jævnstrømskomponent.
Her specificerer Toellner en båndbredde på 400 kHz for et AC-signal på 4Vpp (-3dB @ 400 kHz).

Toellner TOE 7621

Specifikation:

* Indstillelig båndbredde: 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz
* 320 W 4-kvadrant Sink og Source.

Mulighed for udvidelse af effektområdet, ved parallel-kobling af flere enheder.
* Parallel Mode : op til 10 enheder
* Bridge Connection : Et lige antal af identiske TOE7621 kan brokobles (max. 2 x 10 enheder).

* Korttids strøm 3 x Inominel – i 5 ms (option 7620/113).
* Analog styreindgang 0 til 5 V, 0 til 10 V.
* Rise/Fall tid : typisk <2,5 µs i CV mode.
* Indstillelig udgangsimpedans i CV mode.
* Sense funktion
* Udgang på front og bagsiden.
* Båndbredde 0 Hz til 100 kHz.
* Omgivelses temperatur 0 til 40°C.
* Dimensioner 434 x 147 x 429 mm (inkl. fødder)
* Vægt ca 20 kg.
* Aluminium instrumenthus.

OPTIONER:
TOE 7620/101 : Circuitry for bridge connection
TOE 7620/102 … 110 : Parallel switching adapter 2 … 10 x TOE 7620
TOE 7620/113 : Short term load current 3 x Irated **
TOE 7620/017 : Floating input DC – 100 kHz
TOE 9513 : 19ʺ adapter, 3 HU

**Alle type kan med option TOE7620/113 i kort tid afgive 3 gange mærkestrømmen. Aktivering af denne option er på omskifter på strømforsyningens bagside.

Produkter