Produkter

GOSSEN METRAWATT PROFITEST MASTER

GOSSEN METRAWATT PROFITEST MASTER serie

MPRO, MTECH & MXTRA

Installationstester & Prøveapparat GOSSEN METRAWATT PROFITEST MASTER DIN VDE 0100 / IEC 60364.6 & IEC 61851

Robust og højeste kvalitets installationstester PROFITEST i tre udførelser til test af anlæg og af installationer. Omfattende testmuligheder. Leveres standard med DKD kalibreringscertifikat. Databank for op til 50000 målinger inkl. prøveparametre, beskrivelse og anlægs struktur. Update via PC. Sikkerhed CAT IV 300 V.

Installationstester til afprøvning af fejlstrømbeskyttelses udstyr (RCD-beskyttelsesrelæer)
* Måling af berøringsspænding uden udløsning af beskyttelsesrelæ. Berøringsspændingen måles med 1/3 af mærkefejlstrømmen.
* Udløseprøvning med mærkefejlstrøm, måling af udløsetid.

Speciel prøvning af anlæg og RCD-beskyttelsesrelæer
* Prøvning af anlæg og RCD-beskyttelsesrelæer med stigende fejlstrøm, med visning af udløsestrøm samt med visning af berøringsspænding ved udløsningsstrøm
* Prøvning af RCD-beskyttelsesrelæer med ½ x IΔN, 1 x IΔN, 2 x IΔN, 5 x IΔN.
* Prøvning af RCD-beskyttelsesrelæer som er anvendelig for pulserende jævnstrømfejl. Prøvningen med positiv eller negativ halvbølge.
* Prøvning af RCD-beskyttelsesrelæer med indstillelig fejlstrøm, med registrering af berøringsspænding og udløsestrøm.

Prøvning af specielle RCD-beskyttelsesrelæer
* Selektiv SRCDs, PRCDs (Schukomat, Sidos mv.) type G/R, AC, A, og B (kun type PROFITEST MTECH og MXTRA. Prøvning af fejlstrøm (RCD)- beskyttelsesrelæer i IT-net.

Stort spænding- og frekvensmåleområde
Prøveapparatet er udstyret med en omfattende måleindretning, som muligøre brug af prøveapparatet i alle en- og trefasede vekselstrømnet med spændinger fra 65 til 500 V og frekvenser fra 15,4 til 420 Hz.

Sløjfe- og netimpedansmålinger
Nøjagtig 4-leder måling af sløjfe- og netimpedans i området 65 til 500 V. Omregningen til kortslutningsstrøm iht. aktuel driftsspænding. Yderligere tages der hensyn til måleafvigelse ved brug af PROFITEST MASTER. Kortslutningsstrømmen beregnes ud fra målt netimpedans og aktuel driftsspænding. Med 15 mA prøvestrøm kan sløjfeimpedansen også måles efter RCD-beskyttelsesrelæer med mærkestrøm 30 mA, uden RCD-beskyttelsesrelæet udløser.

Måling af isolationsmodstand med fast spænding, med variabel spænding eller med stigende prøvespænding.
Isolationsmodstanden kan måles med fast 500 V, 250 V eller med 100 V. For måling på f.eks. følsomme komponenter og lignende kan prøvespændingen indstilles fra 20 V til 1000 V. For at registrerer svage isolationssteder kan anvendes den kontinuerlig stigende prøvespænding. På prøveapparatets display kan udlæses spænding på prøveobjekt, gennembrudspænding samt isolationsmodstand. På LED vises og signaliseres en overskridelse af en indstillet grænseværdi.

Lavohmmåling
Med en målestrøm større end 200 mA DC kan potentialudligningsmodstand og beskyttelsesledermodstand måles. Automatisk ompoling af målespændingen og valgbar strømretning. Ved overskridelse af en indstillet værdi bliver signaliseret med en LED diode.
Mulighed for jordmodstandmåling Re efter I/U måleprincippet.

PROFITEST MPRO og PROFITEST MXTRA kan måle jordmodstand med hjælpespyd, med en strømtang uden at adskille jordsystemet og med to strømtænger uden hjælpespyd.

Isolationsmåling
Gennemføres med aktuel netfrekvens og netspænding.

Universel tilslutningssystem
Universel anvendelse overalt i verden, med håndtag med udskiftelige stikadaptere og to-polet adapter.

Specielle målinger.
Visning af tilladelige sikringstyper for elektriske anlæg. Prøvning ved start af energiforbrugtællere. Beregning af ledningslængder for de mest forekommende ledningstværsnit på kobberledninger. Måling af aflede- og udligningsstrømme op til 1 A og arbejdsstrømme op til 150 A med strømtang Clip 0100S. Måling af drejefeltretning (fasefølge).

PROFITEST MASTER : MPRO

RCD/FI- malinger:
* UB-maling uden FI-udløsning
* Maling af udløsetid
* Maling af udløsestrøm IF
* Selectiv, SRCDs, PRCDs, type G/R
* Allstrømfølsom RCDs type B: Nej

Måling af sløjfeimpedansen ZL-PE/ZL-N:
* Sikringstabel for net uden RCD
* Uden RCD/FI-udløsning, sikringstabel Nej
* Med 15 mA prøvestrøm, uden RSD-udløsning

Måling af jordmodstand RE:
* I/U-malemetode, netdrift
* Selektiv jordmodstand RE med hjælpespyd og med strømtang
* Jordsløjfemodstand RESCHL med 2 tænger

Måling af potentialudligning RLD:
* Automatisk ompoling
* Isolationsmodstandmaling RISO valgbar prøvespænding, variabel og stigende
* Spænding og frekvens UL-N/UL-PE/UN-PE/f

Specielle målinger.
* Lækstrøm (tangmaling) IL, IAMP
* Tæller start
* Fasefølgeviser
* Isolations maling ZST og RST
* Jordafledningsmodstand RE(ISO)

Udførelse.
* Flere sprog
* Hukommelse, databank max. 50000 objekt
* Interface for scanner RS232
* Interface for dataoverførsel USB
* PC brugersoftware ETC
* Sikkerhed CAT III 600 V/CAT IV 300 V

Generel specifikation

* Spændingsmåling: 0,1 til 500 V, basisnøjagtighed 1%
* Frekvensmåling: 15,0 til 1000 Hz, basisnøjagtighed 0,1%
* Strømmåling IL: 0,1 mA til 1A. IAMP 0,1 til 199 A
* IΔN, IF: 10, 30, 100, 300, 500 mA

* ZL-PE, ZL-N, 4-leder måling: 0,01 til 9,99 Ω, basisnøjagtighed 5%
* Kortslutningsstrøm: IK 0 til 50,0 kA
* Jordmodstandmåling: RE,målespænding 30 V, 128 Hz 10 mΩ til 10 kΩ,basisnøjagtighed 3%. UE 0 til 253V

* Isolations måling: ZST og RST 1 kΩ til 1 MΩ
* Isolationsmåling RISO: Målespænding 100, 250, 500 og 25 til 1200 V
* Isolationsmåling RISO: Måleområde 1 kΩ til 300 MΩ
* Potentialudligningsmodstand RLD: 10 mΩ til 99,9 Ω, basisnøjagtighed 4%

* Driftsspænding: 8 stk 1,5 V batterier eller akk.
* Overbelastningsbeskyttelse RISO og UL: 600 V. RCD, RE, RF: 440 V. Z: 550 V
* Sikkerhed: CAT III 600 V, CAT IV 300 V.
* Omgivelsestemperatur: -5 til 50ºC

* Display: 128 x 128 punkt matrix display.
* Dimensioner: 260 x 330 x 90 mm
* Vægt: ca. 2,3 kg.

PROFITEST MASTER : MTECH+

RCD/FI- malinger:
* UB-maling uden FI-udløsning
* Maling af udløsetid
* Maling af udløsestrøm IF
* Selectiv, SRCDs, PRCDs, type G/R
* Allstrømfølsom RCDs type B

Måling af sløjfeimpedansen ZL-PE/ZL-N:
* Sikringstabel for net uden RCD
* Uden RCD/FI-udløsning, sikringstabel
* Med 15 mA prøvestrøm, uden RSD-udløsning

Måling af jordmodstand RE:
* I/U-malemetode, netdrift
* Selektiv jordmodstand RE med hjælpespyd og med strømtang: Nej
* Jordsløjfemodstand RESCHL med 2 tænger: Nej

Måling af potentialudligning RLD:
* Automatisk ompoling
* Isolationsmodstandmaling RISO valgbar prøvespænding, variabel og stigende
* Spænding og frekvens UL-N/UL-PE/UN-PE/f

Specielle målinger.
* Lækstrøm (tangmaling) IL, IAMP
* Tæller start
* Fasefølgeviser
* Isolations maling ZST og RST
* Jordafledningsmodstand RE(ISO)

Udførelse.
* Flere sprog
* Hukommelse, databank max. 50000 objekt
* Interface for scanner RS232
* Interface for dataoverførsel USB
* PC brugersoftware ETC
* Sikkerhed CAT III 600 V/CAT IV 300 V

Generel specifikation:

* Spændingsmåling: 0,1 til 500 V, basisnøjagtighed 1%
* Frekvensmåling: 15,0 til 1000 Hz, basisnøjagtighed 0,1%
* Strømmåling IL: 0,1 mA til 1A. IAMP 0,1 til 199 A
* IΔN, IF: 10, 30, 100, 300, 500 mA

* ZL-PE, ZL-N, 4-leder måling: 0,01 til 9,99 Ω, basisnøjagtighed 5%
* Kortslutningsstrøm: IK 0 til 50,0 kA
* Jordmodstandmåling: RE,målespænding 30 V, 128 Hz 10 mΩ til 10 kΩ,basisnøjagtighed 3%. UE 0 til 253V

* Isolations måling: ZST og RST 1 kΩ til 1 MΩ
* Isolationsmåling RISO: Målespænding 100, 250, 500 og 25 til 1200 V
* Isolationsmåling RISO: Måleområde 1 kΩ til 300 MΩ
* Potentialudligningsmodstand RLD: 10 mΩ til 99,9 Ω, basisnøjagtighed 4%

* Driftsspænding: 8 stk 1,5 V batterier eller akk.
* Overbelastningsbeskyttelse RISO og UL: 600 V. RCD, RE, RF: 440 V. Z: 550 V
* Sikkerhed: CAT III 600 V, CAT IV 300 V.
* Omgivelsestemperatur: -5 til 50ºC

* Display: 128 x 128 punkt matrix display.
* Dimensioner: 260 x 330 x 90 mm
* Vægt: ca. 2,3 kg.

PROFITEST MASTER : MXTRA

RCD/FI- malinger:
* UB-maling uden FI-udløsning
* Maling af udløsetid
* Maling af udløsestrøm IF
* Selectiv, SRCDs, PRCDs, type G/R
* Allstrømfølsom RCDs type B

Måling af sløjfeimpedansen ZL-PE/ZL-N:
* Sikringstabel for net uden RCD
* Uden RCD/FI-udløsning, sikringstabel
* Med 15 mA prøvestrøm, uden RSD-udløsning

Måling af jordmodstand RE:
* I/U-malemetode, netdrift
* Selektiv jordmodstand RE med hjælpespyd og med strømtang
* Jordsløjfemodstand RESCHL med 2 tænger

Måling af potentialudligning RLD:
* Automatisk ompoling
* Isolationsmodstandmaling RISO valgbar prøvespænding, variabel og stigende
* Spænding og frekvens UL-N/UL-PE/UN-PE/f

Specielle målinger.
* Lækstrøm (tangmaling) IL, IAMP
* Tæller start
* Fasefølgeviser
* Isolations maling ZST og RST
* Jordafledningsmodstand RE(ISO)

Udførelse.
* Flere sprog
* Hukommelse, databank max. 50000 objekt
* Interface for scanner RS232
* Interface for dataoverførsel USB
* PC brugersoftware ETC
* Sikkerhed CAT III 600 V/CAT IV 300 V

Generel specifikation:

* Spændingsmåling: 0,1 til 500 V, basisnøjagtighed 1%
* Frekvensmåling: 15,0 til 1000 Hz, basisnøjagtighed 0,1%
* Strømmåling IL: 0,1 mA til 1A. IAMP 0,1 til 199 A
* IΔN, IF: 10, 30, 100, 300, 500 mA

* ZL-PE, ZL-N, 4-leder måling: 0,01 til 9,99 Ω, basisnøjagtighed 5%
* Kortslutningsstrøm: IK 0 til 50,0 kA
* Jordmodstandmåling: RE,målespænding 30 V, 128 Hz 10 mΩ til 10 kΩ,basisnøjagtighed 3%. UE 0 til 253V

* Isolations måling: ZST og RST 1 kΩ til 1 MΩ
* Isolationsmåling RISO: Målespænding 100, 250, 500 og 25 til 1200 V
* Isolationsmåling RISO: Måleområde 1 kΩ til 300 MΩ
* Potentialudligningsmodstand RLD: 10 mΩ til 99,9 Ω, basisnøjagtighed 4%

* Driftsspænding: 8 stk 1,5 V batterier eller akk.
* Overbelastningsbeskyttelse RISO og UL: 600 V. RCD, RE, RF: 440 V. Z: 550 V
* Sikkerhed: CAT III 600 V, CAT IV 300 V.
* Omgivelsestemperatur: -5 til 50ºC

* Display: 128 x 128 punkt matrix display.
* Dimensioner: 260 x 330 x 90 mm
* Vægt: ca. 2,3 kg.

Produkter

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk