Produkter

GOSSEN METRAWATT PROFITEST MASTER

GOSSEN METRAWATT PROFITEST MASTER serie

MPRO, MTECH+ & MXTRA

Installationstester & Prøveapparat GOSSEN METRAWATT PROFITEST MASTER DIN VDE 0100 / IEC 60364.6 & IEC 61851

Robust og højeste kvalitets installationstester PROFITEST i tre udførelser til test af anlæg og af installationer. Omfattende testmuligheder. Leveres standard med DKD kalibreringscertifikat. Databank for op til 50000 målinger inkl. prøveparametre, beskrivelse og anlægs struktur. Update via PC. Sikkerhed CAT IV 300 V.

Installationstester til afprøvning af fejlstrømbeskyttelses udstyr (RCD-beskyttelsesrelæer)
* Måling af berøringsspænding uden udløsning af beskyttelsesrelæ. Berøringsspændingen måles med 1/3 af mærkefejlstrømmen.
* Udløseprøvning med mærkefejlstrøm, måling af udløsetid.

Speciel prøvning af anlæg og RCD-beskyttelsesrelæer
* Prøvning af anlæg og RCD-beskyttelsesrelæer med stigende fejlstrøm, med visning af udløsestrøm samt med visning af berøringsspænding ved udløsningsstrøm
* Prøvning af RCD-beskyttelsesrelæer med ½ x IΔN, 1 x IΔN, 2 x IΔN, 5 x IΔN.
* Prøvning af RCD-beskyttelsesrelæer som er anvendelig for pulserende jævnstrømfejl. Prøvningen med positiv eller negativ halvbølge.
* Prøvning af RCD-beskyttelsesrelæer med indstillelig fejlstrøm, med registrering af berøringsspænding og udløsestrøm.

Prøvning af specielle RCD-beskyttelsesrelæer
* Selektiv SRCDs, PRCDs (Schukomat, Sidos mv.) type G/R, AC, A, og B (kun type PROFITEST MTECH og MXTRA. Prøvning af fejlstrøm (RCD)- beskyttelsesrelæer i IT-net.

Stort spænding- og frekvensmåleområde
Prøveapparatet er udstyret med en omfattende måleindretning, som muligøre brug af prøveapparatet i alle en- og trefasede vekselstrømnet med spændinger fra 65 til 500 V og frekvenser fra 15,4 til 420 Hz.

Sløjfe- og netimpedansmålinger
Nøjagtig 4-leder måling af sløjfe- og netimpedans i området 65 til 500 V. Omregningen til kortslutningsstrøm iht. aktuel driftsspænding. Yderligere tages der hensyn til måleafvigelse ved brug af PROFITEST MASTER. Kortslutningsstrømmen beregnes ud fra målt netimpedans og aktuel driftsspænding. Med 15 mA prøvestrøm kan sløjfeimpedansen også måles efter RCD-beskyttelsesrelæer med mærkestrøm 30 mA, uden RCD-beskyttelsesrelæet udløser.
Ik (ZL-PE) : 0 A … 50 kA

Måling af isolationsmodstand med fast spænding, med variabel spænding eller med stigende prøvespænding.
Isolationsmodstanden kan måles med fast 500 V, 250 V eller med 100 V. For måling på f.eks. følsomme komponenter og lignende kan prøvespændingen indstilles fra 20 V til 1000 V. For at registrerer svage isolationssteder kan anvendes den kontinuerlig stigende prøvespænding. På prøveapparatets display kan udlæses spænding på prøveobjekt, gennembrudspænding samt isolationsmodstand. På LED vises og signaliseres en overskridelse af en indstillet grænseværdi.

Lavohmmåling
Med en målestrøm større end 200 mA DC kan potentialudligningsmodstand og beskyttelsesledermodstand måles. Automatisk ompoling af målespændingen og valgbar strømretning. Ved overskridelse af en indstillet værdi bliver signaliseret med en LED diode.
Mulighed for jordmodstandmåling Re efter I/U måleprincippet.

PROFITEST MPRO og PROFITEST MXTRA kan måle jordmodstand med hjælpespyd, med en strømtang uden at adskille jordsystemet og med to strømtænger uden hjælpespyd.

Isolationsmåling
Gennemføres med aktuel netfrekvens og netspænding.

Universel tilslutningssystem
Universel anvendelse overalt i verden, med håndtag med udskiftelige stikadaptere og to-polet adapter.

Specielle målinger.
Visning af tilladelige sikringstyper for elektriske anlæg. Prøvning ved start af energiforbrugtællere. Beregning af ledningslængder for de mest forekommende ledningstværsnit på kobberledninger. Måling af aflede- og udligningsstrømme op til 1 A og arbejdsstrømme op til 150 A med strømtang Clip 0100S. Måling af drejefeltretning (fasefølge).

PROFiTEST Standardfunktioner (MPRO):

* Indikation/Visning : Digital
* Limit-værdi indikering
* Batteristatus indikator
* Display af status for intern hukommelse
* Målefunktioner vælges med omskifter
* Struktureret opbygning af hukommelse for målte værdier
* Editérbare Menuer
* Hjælpefunktion med forbindelsesdiagrammer
* Interface
* Bi-direktional dataudveksling
* PE Detektering ved hjælp af fingerkontakt
* Automatisk kompensation af målekabler
* Fjernstyring af tester

Målekategori:
CAT IV 300 V
CAT III 600 V

Spændingsmåling U L-N-P:
U L-N
U L-PE
U N-PE

* Fasesekvensbestemmelse
* Lavmodstandsmåling : 200 mA
* Isolationsmodstandsmåling + Rampefunktion
* Modstandsmåling af isolerende gulve og -vægge
* Overspændingsbeskyttelsestest
* Måling af stående overfladeisolering
* Sløjfemodstand/impedansmåling
* Detektering af kortslutningsstrøm/overstrømsbeskyttelse
* Test af IT Netværk : 500 V
* Intern modstandsmåling af forsyningstilslutning
* Måling af spændingsdrop
* Jordmåling

Jordmodstandsmåling (batteri-mode):
3-polet og 4-polet målinger
Selektiv måling med Clamp-meter / 4-polet måling
2-Clamp måling
Resistivitet

Jordmodstandsmåling (230V-mode):
2-polet måling
3-polet måling med probe
Selektiv måling / 3-polet måling med sonde og strøm Clamp-sensor

* Selektiv jordingsmåling
* Jordsløjfemåling
* Specifikke jordmålinger

* RCD/FI Test
* RCD/FI Test med stigende fejlstrøm
* RCD udløsningstest med nominel fejlstrøm
* RCD udløsningstest med nominel fejlstrøm og samtidig stigende fejlstrøm
* RCD/FI analysefunktion
* PRCD Test af Type S og K

* Tilslutning for stregkodelæser eller RFID-læser
* Tilslutning af strømtænger / strømsensorer
* Tilslutning af jordspyd

PROFITEST MASTER : MTECH+

Samme Basic funktioner som MPRO

Plus følgende:
* Bluetooth interface
* Lavmodstandsmåling med rampefunktion
* Sløjfemåling uden RCD/FI-udløser
* Test af motorbeskyttelseskontakt
* Test af ladeenheder/ladestander til E-mobilitet, simulation af EV Status

OBS : Jordmodstandsmåling “Batteri-mode” er ikke mulig med MTECH+

PROFITEST MASTER : MXTRA

Samme Basic funktioner som MTECH+

Plus følgende:

* Test af IMD og RCM
* Måling af lækagestrømme (med adapter)
* Måling af fejlspænding

Og man får:

Jordmodstandsmåling (batteri-mode):
3-polet og 4-polet målinger
Selektiv måling med Clamp-meter / 4-polet måling
2-Clamp måling
Resistivitet

Produkter