Produkter

GOSSEN METRAWATT METRISO PRIME 10

Kategori:

GOSSEN METRAWATT METRISO PRIME 10

10 kV digital højspændingsisolationsmåler

Ideel isolationsmåler til måling af isolationsmodstand i kabler, motorer, generatorer og større anlæg.
Kombinerer højspændings-, isolations-, lavohms- og spændingsmåler i ét apparat.

Polarisation index og absorption index er målestørrelser der giver udtryk for isolationens tilstand. Index udregnes som forholdet mellem isolationsværdier ved start af isolationsmåling og isolationsmåling efter nogle minutter. Digital visning af måle- og grænseværdier. Visning af kurve ved polarisations index måling.

* Isolationsmåling iht. EN61557-2/VDE 0413 del 2
* Måling af polarisations index PI og absorptionsforholdet DAR samt DD Dielektrisk afladning
* Måling med skærmede kabler (max 55 meter lange)
* Beskyttelse mod overspændinger
* Variabel indstilling af grænseværdier
* Digitalt filter for stabilisering af måleværdier
* Indstilling af R/I eller R/U-diagrammer
* Hukommelse for prøveresultater
* Lavohmsmåling iht. EN 61557-4/VDE 0413 del 4.
* Gennemgangsprøvning af beskyttelsesleder og potential udligningsforbindelser med 200 mA prøvestrøm

Option:
* DKD kalibrerings certifikat
* 10 kV måleledning CAT IV 1000 V, længde 3, 5, 10, 20 m

For mere information kontakt os på tlf. 75522020 eller se vores online katalog på hjemmesiden.

GOSSEN METRAWATT METRISO PRIME 10 

* Isolationsmåling måleområde 0 til 40 T? iht. IEC 61557-2
* Målespænding ved isolationsmåling 50, 100, 250, 500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000 V
* Prøve strøm ved isolationsmåling 1,2 mA, 3 mA og 5 mA
* Kortslutningsstrøm 6 mA

* Polarisationindex, Ip = R 10 min/R 1 min Ja. Ip ? 1,5 = dårlig isolation. Ip ?2 = god isolation
* Absorptionsforhold, Rad = R 1 min/R 30 sek Ja. Rad?1,1 = dårlig isolation, Rad?1,25 = god isolation
* Break down spænding, isolation strøm Ja
* Dieelectric Discharge (DD). DD>7 dårlig, DD <2 god 0,10 til 2,00 til 9,80

* Guard terminal for kompensation af overflade strøm Ja
* Spændingsmåling 0 til 750 V AC/DC.
* Frekvens måling 15 til 1 kHz.
* Kapacitet måling 0,1 nF til 49,99 μF.

* Afledestrømmåling 0 til1,2 mA, 3 mA og 5 mA
* Beskyttelsesleder- og potentialudligningsmåling Prøvestrøm 200 mA. Måleområde 0,00 ..999 ?.IEC61557-4
* Temperaturmåling med sonde Z555J -40,0 til99,9°C
* Display 5,6″ LCD med baggrundbelysning

* Timer 1 sekund til 100 min.
* Intern hukommelse, datalogger funktion. Ja. Data manegement og rapport generering.
* Sikkerhed Cat IV 600 V
* Driftsspænding 90 til 260 V AC, 50/60 Hz, og indbygget Li-Ion batteri.

* Interface USB
* Guard teknik Ja
* Omgivelses temperatur -20 til 50°C.
* Dimensioner 390 x 310 x 180 mm
* Vægt 7 kg

Produkter