Produkter

Leybold LD Didactic P1 Serie – Mekaniske målemetoder

Kategori:

Leybold LD Didactic P1 serie

Leybold LD Didactic P1 serie er trænings systemer for simulering, visning af og for uddannelse i følgende:

Målemetoder
* Måling af længde, volumen og tæthed, bestemmelse af gravitation konstant.

Kraft
* Kraft som vektor, lever, block og tackle, inclined plane, friktion

Translation af bevægelse og masse
* Path, hastighed, acceleration, Newtons love, frit fald, inclined projektion, en- og to dimensions bevægelse mv.

Rotation bevægelse af et rigid legeme
* Vinkel hastighed, vinkel acceleration, omdannelse af vinkel momentum, centrifugal kraft, gyroskop bevægelse samt inerti moment.

Oscillation
* Matematisk og fysisk pendul, harmonisk oscillation, torsional oscillation samt oscillation koblinger.

Bølge mekanik
* Transversal og longitudinal bølge, bølge maskine, thread bølger samt vand bølger.

Akustik
* Oscillation af en string, bølgelængde og hastighed af lyd, lyd, ultralyd, doppler effekt samt Fourier analyse,

Aerodynamik og hydrodynamik
* Barometri, hydrostatik, tryk, buoyancy, viscosity, overflade tension, aerodynamisk, luft modstand samt vind tunnel.

For mere information kontakt os på tlf. 75522020

Produkter