Produkter

Leybold LD Didactic P6 Serie – Atom & Nuclearfysik

Kategori:

Leybold LD Didactic P6 serie

Leybold LD Didactic P6 serie er træningssystemer for atom & nuclearfysik.

Trænings systemer for simulering, visning af og for uddannelse i følgende:

Introduktion eksperimenter
* Oil – spot eksperiment, Millikan eksperiment, specifik elektron ladning, Plank`s konstant, bølger og partiklers dualisme, Paul trap.

Atom skal
* Balmer serier, line spectra, inelastic electron collisions, Frank – Hertz eksperiment, ESR, Zeeman effekt, optical pumping.

X-stråler
* Detection, attenuation, fine strukture, Bragg reflektion, Duane og Hunt`s lov, Moseley`s lov, Compton
effekt, x-ray energi spectroscopy, tomography.

Radioaktivitet
* Detection, Poisson udbredelse, radioaktiv decay og half – life, attenuation af α, β, γ udstråling.

Nuclear fysik
* Partikkel spor, Rutherford scatting, NMR, α spectroscopy, γ spectroscopy og Compton effekt.

Quantum fysik
* Quantum optics.

For mere information kontakt os på tlf. 75522020

Produkter