Produkter

Schleich MotorAnalyzer1

Schleich MotorAnalyzer1

Schleich MotorAnalyzer1 er en universel elektromotortester R + HVDC + Iso + Surge +++, et instrument til test af elektromotores og transformeres stator, anker og spoler.

Schleich MotorAnalyzer findes i følgende versioner:

* MotorAnalyzer1 L, XL og HV  i bord udførelse.
* MotorAnalyzer1 XL II i kuffert som rejseudførsel.

Følgende prøvemetoder er indbygget:

* Viklinger med sonde, stødspændingsprøvning med lille spænding, DC højspændingsprøvning, PI bestemmelse, isolation- og beskyttelsesledermodstandsmåling, neutral zone prøvning for DC motorer, drejefeltsprøvning, feldstyrkeforløbmåling og modstandsmåling.

* Universel transportabel stator-, anker- motorprøvesystem for elektromotorer. Automatisk motorprøvning.

* Automatisk og manuel stødspændingsprøvning 1, 2 og 3 faset med grafikvisning af stødkurve og auto værdi.

* Modstandsprøvning 1, 2 og 3-faset med værdi.

* Højspænding DC 0 til 4000 V automatisk programmerbar eller manuel variabel indstilling.
* Højspænding DC 0 til 4000 V automatisk programmerbar efter trinspændingsmåling.

* Automatisk PI/DAR måling med 0 til 4000 V.

* Isolationsmodstandsmåling med DC 0 til 4000 V, måleområde 0,5 MΩ til 100 GΩ
* Isolationsmodstandsmåling med grafisk fremstilling.
* Isolationsmodstandsmåling automatisk efter trinspændingsmåling.

* Guard tilslutning for kompensering af overfladestrømme ved måling af større isolationsmodstande.

* Isolationsmodstandsmåling efter VDE0701.

* Beskyttelsesledermodstandsmåling efter VDE0701.

* Stator-drejefeldmåling. Motor-drejeretningsmåling.

* Polmåling (Nord- eller Sydpol) med grafikvisning.

* Induktionsprøvning (vindingprøvning) med prøvesonde for stator og anker.

* Neutral zone prøvning på DC motorer.

* Vindingsantal måling i kombination med en modstandsprøvning.

* Let læsbar 8 linie grafik display med max. ciffer.

* Intern event hukommelse, seriel interface.

* WINDOWS software for fjernstyring, databank for prøveforløb og prøveresultater samt til udprintning af prøve protokoller.

* Option prøvesonder, måleledninger og kuffert

 

Schleich MotorAnalyzer1

* Auto test Småspændinger, modstand, kortslutning og afbrydelser.
* Modstandsprøvning 0,001 Ω til 499 kΩ
* Højspændingsprøvning DC 50 V til 4000 V
* Polarisationsindex 50 V til 4000 V, max. 3 mA

* Kontinuerlig, 0,1 til 160 s, 10 min.
* Isolationsmåling 50 til 4000 V, max 3 mA,
* Måleområde 1 MΩ til 100 GΩ.
* Beskyttelsesledermåling 0,01 Ω til 1 Ω, 200 mA.

* Omgivelsestemperatur 10 til 50ºC
* Dimensioner 280 x 95 x 170 mm,
* Vægt 2,7 kg
* Driftsspænding 90 til 230 V 50/60 Hz og akk.

Typer:

MotorAnalyzer1 L

* Stødspænding ±12 V
* Modstand i 4-leder-måleteknik 0,001 Ω til 499 kΩ
* Beskyttelsesledermodstand 0,01 Ω til 1 Ω iht. VDE0701/1
* Automatisk motoranalyse med fejlvisning (stødspænding + modstand)

MotorAnalyzer1 XL

* Stødspænding ±12 V
* Modstand i 4-leder-måleteknik 0,001 Ω til 499 kΩ
* Beskyttelsesledermodstand 0,01 Ω til 1 Ω iht. VDE0701/1
* Højspændingsprøvning DC 0 til 4000 VDC
* Isolationsmodstand 1 MΩ til 99 GΩ
* Polarisationsindex 0 til 4000 VDC, 10 minutter, automatisk beregning
* DAR-måling 0 til 4000 VDC, 1 minut, automatisk beregning
* Drejefeldmåling
* Neutral-zone-indstilling
* Feldstyrke- henholdsvis polmåling
* Induktionsmåling
* Automatisk motoranalyse med fejlvisning (stødspænding + modstand)

MotorAnalyzer1 HV

* Højspændingsprøvning DC 0 til 4000 VDC
* Isolationsmodstand 1 MΩ til 99 GΩ
* Polarisationsindex 0 til 4000 VDC, 10 minutter, automatisk beregning
* DAR-måling 0 til 4000 VDC, 1 minut, automatisk beregning

MotorAnalyzer1 XL II

* Stødspænding ±12 V
* Transportabel udførelse Modstand i 4-leder-måleteknik 0,001 Ω til 499 kΩ
* Beskyttelsesledermodstand 0,01 Ω til 1 Ω iht. VDE0701/1
* Højspændingsprøvning DC 0 til 4000 VDC
* Isolationsmodstand 1 MΩ til 99 GΩ
* Polarisationsindex 0 til 4000 VDC, 10 minutter, automatisk beregning
* DAR-måling 0 til 4000 VDC, 1 minut, automatisk beregning
* Drejefeldmåling. Neutral-zone-indstilling. Feldstyrke- h.v. polmåling. Induktionsmåling.
* Automatisk motoranalyse med fejlvisning (stødspænding + modstand)

Produkter