Produkter

OMICRON DANEO 400

OMICRON DANEO 400

OMICRON DANEO 400 er et hybrid målesystem der optager og analyserer alle konventionelle signaler (spænding, strøm & binære signaler) og beskeder i kommunikationsnetværket i en substation. Det er muligt at anvende DANEO 400 til mobil overvågning – ved fejl, sender apparatet notifikationer til brugeren.

PC softwaren “DANEO Control” muliggør enkel konfigurering og styring af én eller flere DANEO 400 instrumenter. Styring af de enkelte instrumenter kan også foretages via det indbyggede Web-interface.

Anvendes bl.a. i forbindelse med FAT og SAT til dokumentation af måleresultater. DANEO 400 verificerer SCL informationer (Substation Configuration Language) samt den brugte konfiguration. Der testes om alle GOOSE meldinger og “Sample Values” er til stede i netværket, som beskrevet i SCD data (Substation Configuration Description).

SCD data danner basis for testen. DANEO 400 er ideel til at verificere og dokumentere, at alle beskyttelses- og styreapparater fungerer og kommunikerer korrekt.

Produkter