Produkter

Ahlborn FPA30Kxx & FPA40Kxx, medico & andre specielle applikationer

Kategori:

Ahlborn PT100 sensor FPA30Kx & FPA40Kx til specielle applikationer & medical

 • Er en “High-grade” Pt100 sensorer, til målinger ved høj fugtighed og væsker.
  Sensoren er især velegnet til måling af temperaturer i autoklaver, steriliseringsenheder, højtemperatur-dampapplikationer, vakuum applikationer og frysetørringsenheder.
  Egnet til måling af temperaturer i klimaanlæg varmeskabe med høj luftfugtighed.

Typer

Med ALMEMO Standard stik*:
FPA30K20L0020
FPA40ST0050S01KL0050
FPA40ST0050S01KL0100
Med ALMEMO D6 stik*:
FPD740ST0050S01KL0050
FPD740ST0050S21KL0050

Flere muligheder på www.ahlborn.com
Eller kontakt os på tlf. 75522020

FPA30K20L0020

 • Måle område -30 til +150 °C opløsning 0.01 K.
  Tolerance Pt100 film modstand, Klasse A*
  Sensor dimensioner Diameter 3 mm, længde 20 mm
  Beskyttelses klasse IP69K
  Område tryk Max 3.0 bar
  Kabel længde 5 meter, PFA kabel med Almemo stik.

Flere muligheder på www.ahlborn.com
Eller kontakt os på tlf. 75522020

FPA40ST0050S01KLxxxx

Fås med:

 • Analog ALMEMO Standard stik*.
  Digital ALMEMO D7 stik*.
  Måle område -100 til 250 °C opløsning 0.01 K.
  Tolerance Pt100 film modstand, Klasse B*
  Sensor dimensioner Diameter 5 mm, længde 50 mm
  Beskyttelses klasse IP68
  Område tryk Max 3.0 bar

Analog ALMEMO Standard stik*:
FPA40ST0050S01KL0050 – PFA kabel længde 5 meter .
FPA40ST0050S01KL0100 – PFA kabel længde 10 meter .
Digital ALMEMO D7 stik*:
FPD740ST0050S01KL0050 – Digital PT100, kabel længde 5 meter PFA kabel .
FPD740ST0050S21KL0050 – 2 digitale PT100 med kabel længde på hver 5 meter PFA kabel, koblet på ét ALMEMO D7 stik .

*– Ahlborn har hovedsageligt 3 typer ALMEMO stik til deres dataloggere og prober:
 • Standard” = Analoge målestik.
 • D6” = Digitale målestik. Kan lave flere målinger i sekundet, har højere præcision end ”Standart” stik.
 • D7” = Er en nyere generation af digitale stik. Kan lave flere målinger i sekundet, har højere præcision, end de to foregående “Standard” og “D6”.

Flere muligheder på www.ahlborn.com
Eller kontakt os på tlf. 75522020

Temperatur kalibrering

-Ahlborn udstyr bliver fabrikstestet til specifikationskrav, før det forlader fabrikken, men kommer ikke med et kalibreringscertifikat, se kalibreringsmuligheder nedefor-

 • Kaibreringscertifikat bestående af en kontakttemperaturføler eller kontakttemperaturføler sammen med datalogger.
  Kalibreringen af ​​sensor eller sensor + måleinstrument (målekæde) udføres i et væskebad, i en tørbrønd
  kalibrator eller i et klimakammer.

Akkrediteret kalibrerings certifikat

 • Akkrediteret (DAkkS kalibrering) opfylder alle krav til testressourcer fastsat i DIN EN ISO/IEC 17025 (bl.a. for overvågning af produktionsprocesser og kvalitetssikring af produkter).
  Kalibrering udføres af et DAkkS autoriseret kontor, som sammenligner målte værdier med referenceværdier
  baseret på nationale standarder.
  KT9021D – Pakketilbud (grundsats + 3 point 0°C, 50°C, 100°C)
  Følgende er til kalibrering ved egne udvalgte målepunkter.
  KT9001D – Start gebyr.
  KT9011D – 1 målepunkt pr. sensor, i temperatur området -100 til +1200°C. (minimum og maksimum temperatur varierer ud fra sensortype)
  KT9012D – 1 målepunkt pr. sensor ved -196°C.

Fabriks kalibrerings certifikat

 • Kalibreringer er sammenlignet med målinger baseret på nationale standarder.
  KT9021W – Pakketilbud (grundsats + 3 point 0°C, 50°C, 100°C)
  Følgende er til kalibrering ved egne udvalgte målepunkter.
  KT9001W – Start gebyr.
  KT9011W – 1 målepunkt pr. sensor ved -196°C.
  KT9011W – 1 målepunkt pr. sensor, i temperatur området -100 til +1200°C.

Korrektion / justering af temperaturfølere under kalibrering
For at øge nøjagtigheden, udføres en justering af sensoren under den indledende del af kalibrering.
Rettede værdier for nulpunkt og målekurver gemmes i ALMEMO stikket.
De angivne målte værdier i certifikatet, svarer til de korrigerede værdier.
Korrektionen kan udføres som akkrediterede DAkkS og fabrikskalibreringer.

For mere information kontakt os på tlf. 75522020

Produkter