Produkter

BERNSTEIN SPANNFIX ESD

Kategori:

BERNSTEIN ESD SPANNFIX ESD skruestikke

BERNSTEIN ESD SPANNFIX med kugleled, der kan drejes i alle retninger, for at få optimal arbejdsmulighed. Kuglebevægeligheden reguleres med et lille håndtag på skruestikkens side. Robust udførelse med lang levetid, Alu-udførelse sort pulverbehandlet overflade, og med ståldele på overfladen.

BERNSTEIN ESD SPANNFIX har en overflademodstand mellem 10 Mohm og 100 Mohm, hvilket giver størst mulig sikkerhed ved statisk afladning.

For mere information kontakt os på tlf. 75522020

BERNSTEIN 9-205 ESD SPANNFIX

BERNSTEIN 9-205 ESD SPANNFIX til fastspænding med vridere i aflednings udførelse.

Til værksteds borde med max. bordplade tykkelse 80 mm.

* Tekniske data:
* Spændtryk: 150 kp
* Spændbredde: 70 mm
* Spænd dybde: 38 mm
* Bakkebredde: 50 mm
* Udskiftelige plastbakker i aflednings udførelse.
* Vægt 1,450 kg

BERNSTEIN 9-251 ESD SPANNFIX-fod i afladnings udførelse.

* Med kugleled og gevindfastgørelse M12 x 1,5, til fastspænding på filebænke eller laboratorie borde med max. bordplade tykkelse 80 mm.
* Vægt: 950 g.

BERNSTEIN 9-252 ESD Skruehoved i aflednings udførelse.

* Tekniske data som type 9-205 ESD.
* Vægt: 560 g.

BERNSTEIN 9-253 Printkortholder.

* Indstillelig fra 25 mm til 270 mm spændbredde
* Berøringssikker aftagelse
* Fast klemmefastgørelse af print med indbygget fjeder.
* Højde 70 mm.
* Vægt 280 g.

BERNSTEIN 9-255 ESD Vinkeladapter i aflednings udførelse.

* Anvendes til udvidelse af vendekredsen på printkortholder 9-253 ESD.
* Vægt 95 g.

BERNSTEIN 9-256 Afdækningsplade

* Belagt med 20 mm stærk ESD skum. Størrelse 240 x 130 mm.
* Anvendes sammen med printholder 9-253.
* Vægt 260 g

BERNSTEIN 9-257 ESD Hurtigvendeanordning i aflednings udførelse.

* Med fast forbundet vinkeladapter muliggør hurtig drejning af printholder med print og afdækningsplade, 180°.

Introduktion til ESD

Hvad er ESD? … og hvorfor det er så vigtigt at beskytte i mod!

ESD står for Electro Static Discharge og sker pga. en pludselig udligning mellem to objekter med forskellig potentiale. Afladningen kan generere en høj strøm.
Hvert objekt har positivt- og negativt ladede partikler. Positive og negative ladninger udligner normalt hinanden – men hvis et objekt mister elektroner opstår der ubalance. Denne ubalance kaldes opladningspotentialet.
Opladede objekter har en tendens til at udligne via afladning. Ved en pludselig afladning flyder en høj strøm i små elektriske komponenter.

Den mest synlige elektrostatiske udladning er et lyn. Det sker ved at skyerne med forskellig potentiale pludselig aflader.
Vi har alle på et tidspunkt oplevet en pludselig afladning til en bildør, røre noget metal eller hilse på en anden person. Samme princip sker her.

Komponenters sensitivitet over for ESD er stigende i takt med størrelsen på komponenterne bliver mindre. Ydermere bliver der mindre  plads til beskyttelseskredsløb på mikrochips fordi komponenterne bliver mindre og mindre. Komponenterne skal også kunne håndtere mindre strøm for at spare energi.
En afladning på 50 V er f.eks. nok til at ødelægge en blå LED. SMD komponenter er i fare for at blive beskadiget allerede ved 100 V. Til sammenligning kan et menneske først føle afladninger fra omkring 3.500 V. Afladninger er hørbare fra 4.500 V og synlige fra 10.000 V.

ESD skader på komponenter er normalt ikke synligt for det menneskelige øje. Selv de mindste afladninger kan føre til komponentfejl. Disse direkte fejl (hvor komponenten ikke virker mere) findes ved normal kvalitetskontrol – men interne “små-skader” på komponenter kan være sværere at fange og fejl vil typisk først opstå efter produktet har forladt fabrikken. Tiden og indsatsen for at udbedre disse senere skader/fejl er typisk forbundet med store omkostninger. Derfor er det yderst kritisk at der foretages de nødvendige forholdsregler ved håndtering af følsomme komponenter.

Du kan beskytte ESD-følsomme komponenter ved at opbevare, håndtere og pakke dem i ESD beskyttede områder. I disse områder/miljøer neutraliseres forskellen i potentiale langsomt.

Symbolerne og deres betydning

Overflade modstande
Effektiviteten af materialer er klassificeret iht. deres modstandsegenskaber. Her spiller overflademodstanden en vigtig rolle – det er den elektriske modstand af det ledende lag på overfladen. Afhængig af modstandsegenskaberne gøres der forskel mellem skærmende- og elektrisk ledende -materialer, elektrisk spredende- og isolerende materialer.
Ud over overflademodstanden er der også andre modstande, som er vigtige:
* Bleeder modstanden (modstanden til jord)
* Samlede modstand (modstanden målt fra den anden side af materialet)
* Punkt til punkt modstanden (modstanden mellem to punkter)

 

Sådan ESD-sikrer du din arbejdsplads

Skal ESD sensitive komponenter håndteres, skal medarbejder og arbejdsplads (inkl. udstyr) sikres for at være ESD kompatibel. Det primære for medarbejderen er ESD kompatibelt tøj (sko, jakker/kitler, håndledslænke). For abejdspladsen er det ledende gulv ligeså vigtigt som ESD kompatible arbejdsborde og stole. Den vigtigste foranstaltning er god jording af personale.

Jordforbindelser, måtter og jordstik skal tjekkes hver uge og ESD håndledslænker bør tjekkes hver dag. Specielle rengøringsmidler skal bruges ved rensing af udstyret, da almindelige husholdningsmidler måske efterlader en isolerende hinde.

 

Den stationære arbejdsplads i et EPA område

En ESD sikker arbejdsplads er uundværlig for ordentligt og sikkert at kunne udføre arbejdet med følsomme komponenter. En fast installation, som ved en EPA, er alle ting, der kommer i kontakt med personer og komponenter, elektrostatisk ledende.
Gulvmåtter, arbejdsmåtter, fiksture og personale er jordet via jordstikket (Earth-Bonding Plugs) – det er vigtigt at være opmærksom på ESD logoer for tøj og værktøj.

EPA Arbejdsplads

EPA Arbejdsplads

 

Mobil arbejdsplads

Den traditionelle mobile arbejdsplads består af en måtte, håndledslænke til jording af personale og et jordingskabel med jordstik. Hvis der ikke er adgang til et jordstik, kan jordingskablet også kobles til en metaloverflade med et krokodillenæb.
Når det hele er korrekt opstillet vil afladning ske via måtten. Det er vigtigt når man benytter denne metode at “hånd til jord”-modstanden er mindre end 3,5 x 10^7 ohm (<35 MΩ).

Bernstein Mobile Arbejdsplads

Se mere Bernstein værktøj og kuffertsæt – også ESD sæt: https://blichfeld.dk/vaerktoej/bernstein-kuffert-og-esd/

Spannfix ESD : https://blichfeld.dk/vaerktoej/bernstein-spannfix-esd/

Se vores tilbud på Bernstein værktøj. Her er også en del ESD værktøj i mellem. Blichfeld Tilbudsside

Produkter